Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Bản tin thông báo

KẾ HOẠCH THÔNG BÁO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI VÀ HƯỚNG DẪN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH

5/5/2020 9:23:11 AM

  PHÒNG GD& ĐT TUYÊN HOÁ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

TRƯỜNG MN THUẬN  HOÁ                           Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

         Số: 19/KH-MN                                   Thuận Hoá, ngày 29  tháng  4 năm 2020

                                                                                                                    

KẾ HOẠCH

Về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện

 đảm bảo an toàn cho học sinh

         

Căn cứ kế hoạch số 132/PGD&ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc thông báo học sinh đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường Trường Mầm non Thuận Hoá xây dựng kế hoạch thông báo học sinh đi học trở lại và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh như sau:

1. Thông báo cho phụ huynh trẻ Mầm non trên địa bàn xã Thuận Hoá đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.

2. Triển khai cho CB,GV,NV thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho trẻ Mầm non, học sinh khi đi học trở lại:

2.1. Công tác chuẩn bị của nhà trường trước khi học sinh đi học trở lại

- Thực hiện lao động tổng vệ sinh phong quang trường, lớp, phun thuốc tiêu độc  khử trùng toàn bộ trường, lớp, đồ dùng bán trú, đồ dùng cá nhân, đồ dùng đồ chơi…

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: Thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, hệ thống vòi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng....; thu dọn đồ dùng trong lớp để có đủ độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho trẻ, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường khi trẻ đi học trở lại.

- Tập huấn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn trẻ khi trở lại trường học (Thời gian tập huấn 1 buổi sáng 29/4/2020).

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo Công văn số 133/PGDĐT ngày 29/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình sau thời gian nghĩ dịch Covid-19  phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, có biện pháp tổ chức dạy học để thực hiện giãn cách hợp lý, bảo đảm an toàn cho trẻ, giáo viên khi đến trường; điều chỉnh kế hoạch để có kế hoạch ôn tập, dạy bù cho trẻ đảm bảo thời gian hoàn thành chương trình năm học trước ngày 15/7/2020.

2.2. Khi trẻ đi học trở lại

Trước khi trẻ đến trường:

+ Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trạm y tế xã đề nắm bắt những trẻ nằm trong diện cách ly (Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế).

+ Tuyên truyền để gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ ở nhà. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tự đo thân nhiệt trước khi đến trường.

+ Nếu trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, cơ sở giáo dục, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị.

+ 100% trẻ, Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường.

- Khi trẻ đến trường:

+ Không cho phụ huynh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Nhà trường bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên đón và giao nhận trẻ tại cổng trường và quản lý chặt chẽ người vào, ra nhà trường.

+ Theo dõi, kiểm tra, thực hiện việc đo thân nhiệt cho trẻ, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và vào lớp học; Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cho trẻ đeo khẩu trang đúng cách, giãn khoảng cách hợp lý tối thiểu 1m trong và ngoài lớp học, phòng làm việc; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có trẻ, giáo viên, nhân viên nhà trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; bố trí giờ hoạt động ngoài trời, giờ ăn (đối với các trường có tổ chức bán trú, nội trú) xen kẽ giữa các khối/lớp để tạo giãn cách và giám sát, nhắc nhở trẻ không tụ tập đông người.  

+ Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh bàn ghế, giường nằm của trẻ; khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, đồ dùng các nhân, đồ chơi của trẻ theo quy định.

+ Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho trẻ, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

- Kết thúc cuối ngày:

+ Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà.

+ Các nhóm, lớp duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; cuối ngày kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho ngày học tiếp theo.

3. Về xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học (theo Phụ lục gửi kèm).

4. Trong hai tuần đầu đi học trở lại, trước 14h30 phút hằng ngày giáo viên các lớp tổng hợp báo cáo tình hình của trẻ lớp mình (theo mẫu đính kèm) và báo cáo kịp thời các tình huống đột xuất cho nhân viên văn phòng nhà trường để tổng hợp báo cáo về Phòng GD&ĐT.

Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn nêu trên. Đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh thuộc phần hành, trách nhiệm Hiệu trưởng đã phân công./.

 

   

  Nơi nhận:                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                        
- BGH, chuyên môn (t/h);
- Lưu: VT;                                                                                      

                                                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Như Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD& ĐT TUYÊN HOÁ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  TRƯỜNG MN THUẬN HOÁ                          Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

 

       
   
 
 

 

 

 

 

Xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở

hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học

(Kèm theo Kế hoạch số 19/KH-MN ngày 29/4/2020 của trường MN Thuận Hoá)

 

Khi phát hiện có trẻ mắc một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 (gọi chung là người nghi ngờ) trong trường MN cần thực hiện theo các bước sau:

1. TIẾN HÀNH CÁCH LY VÀ ĐIỀU TRA DỊCH TỄ

* Bước 1. Giáo viên cho lớp học tạm ngừng học, thực hiện biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa người nghi ngờ với những người khác trong khoảng cách dưới 02 mét.

* Bước 2. Giáo viên liên hệ với nhân viên y tế/ cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế trường học (sau đây gọi tắt là cán bộ y tế trường học) để thực hiện nhiệm vụ cách ly và điều tra dịch tễ.

* Bước 3. Cán bộ y tế trường học phải được trang bị trang phục, dụng cụ y tế (đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế) thực hiện việc cung cấp khẩu trang y tế cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách.

* Bước 4. Cán bộ y tế trường học đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế của nhà trường bố trí theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 về việc hướng dẫn các trường hợp bị ho, sốt, khó thở tại trường học.

* Bước 5. Cán bộ y tế trường học thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ của người nghi ngờ:

  • Đối với trẻ: Mời cha mẹ học sinh đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện các biện pháp xử lý.

Nội dung điều tra dịch tễ:

          Trong 14 ngày gần nhất trẻ có đến và đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước). Nếu có, nêu địa điểm cụ thể;

          Trong vòng 14 ngày gần nhất có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh hoạt chung, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách từ l đến 2m, di chuyển trên cùng phương tiện,...) với những người đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm có dương tính với Covid-19.

Tham vấn ý kiến của cán bộ trạm y tế xã, để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. Nếu cần thiết thì mời cán bộ y tế khu vực, tuyến huyện, tuyến tỉnh đến hỗ trợ.

2. CÁC XỬ TRÍ SAU KHI ĐIỀU TRA DỊCH TỄ

2.1. Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

- Cán bộ y tế trường học phối hợp với cha mẹ đưa trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở đến cơ sở y tế xã để xử lý kịp thời. Thực hiện việc ghi lại các thông tin vào số theo dõi sức khỏe trẻ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

- Giáo viên tiếp tục cho lớp học học tập trở lại.

2.2 Trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

a) Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị

Cán bộ y tế trường học phối hợp với trạm y tế đưa trẻ có biểu hiện nghi ngờ đến trung tâm y tế huyện theo quy định để cách ly và điều trị. Việc vận chuyển người nghi ngờ phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống lây nhiễm.

b) Các biện pháp xử lý tại nhà trường

Đối với trường hợp có tiếp xúc gần thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương;

Thông báo cho toàn thể giáo viên, phụ huynh cho trẻ nghỉ học cho đến khi nhà trường có thông báo mới. Thường xuyên liên lạc với phụ huynh, gia đình trẻ để cập nhật tình hình sức khỏe của trẻ.

Khử khuẩn môi trường: thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THUẬN HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc


Thuận Hoá, ngày 29 tháng 4  năm 2020

                                                              

Phụ lục

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

(Kèm theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28 tháng 4 năm 2020)

 

STT

Tên tiêu chí đánh giá

Đạt

Không đạt

I

TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

Tiêu chí 1

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.

 

 

Tiêu chí 2

Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

 

 

Tiêu chí 3

100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gọi chung là học sinh), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường (gọi chung là cán bộ, giáo viên) thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường.

 

 

Tiêu chí 4

100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường.

 

 

Tiêu chí 5

Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

 

 

Tiêu chí 6

Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường.

 

 

Tiêu chí 7

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

 

 

II

KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

Tiêu chí 8

Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

 

 

Tiêu chí 9

Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường.

 

 

Tiêu chí 10

Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ.

 

 

Tiêu chí 11

Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường.

 

 

Tiêu chí 12

Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

 

 

Tiêu chí 13

Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

 

 

III

KHI HỌC SINH KẾT THÚC BUỔI HỌC

Tiêu chí 14

Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà.

 

 

Tiêu chí 15

Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ.

 

 

 

                                                                                    

                                                                                       Hiệu trưởng

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Như Hoa

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Thuận Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01275039203 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thuận Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình